O firmie

Arkady sp. z o.o. powstała w 2005 r. Siedzibą firmy jest Lublin. Główną inwestycją realizowaną przez Arkady jest parking podziemny z częścią usługowo-handlową. Obiekt powstanie w centrum Lublina w rejonie ulic Lubartowskiej, Świętoduskiej oraz Bajkowskiego (dawna Przystankowa). Na powierzchni obiektu powstanie ogólnodostępny, zielony skwer, na którym będą odbywać się imprezy plenerowe: koncerty, spektakle i wystawy.

Parking liczyć będzie co najmniej 300 miejsc postojowych. W skład kompleksu wejdzie budynek Arkad, powiększony o jedno piętro, a także trójkątny przeszklony budynek, który powstanie w miejscu nieistniejących już kas biletowych. W obu obiektach przewidziana jest funkcja gastronoimiczna. Kompleks będzie nosił nazwę Alchemia. Za wynajem powierzchni w obiekcie odpowiada firma Scallier.


Arkady Sp. z o.o.
Ul. Bramowa 2
20-111 Lublin
Email: biuro@arkady.info.pl
Tel./Fax: +48 81 534 91 99

Przedstawiciel inwestora – Marek Woliński
Email: marek@arkady.info.pl
Tel. +48 603 711 969

Organ rejestrujący:
Wydział Ewidencji
Sąd Rejonowy w Lublinie
Nr KRS 0000227095
REGON 432743347
NIP 9462444428